Oferta dla szkół i placówek

OFERTA  POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

                                                                                   ROK SZKOLNY 2022/2023

                              POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

O F E R T A   L O G O P E D Y C Z N A

1.Przesiewowe badania mowy wśród dzieci 3-4 letnich, 5-6 letnich, klasy 1-3

2.Przesiewowe badania słuchu  wśród dzieci 5-6-7 letnich oraz uczniowie szkół platformą do badania zmysłów

Przesiewowe badania wzroku wśród dzieci 6/7-letnich oraz uczniowie szkół platformą do badania zmysłów

3.Grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci 5 i 6 letnich „Słucham, bawię się i rozwijam”- zajęcia przeznaczone dla dzieci z obniżoną percepcją słuchową- na terenie Poradni

4.Grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci 3 i 4 -letnich z opóźnionym rozwojem mowy z wykorzystaniem elementów metody Weroniki Sherborne, integracji sensorycznej : „Poznaję język ze zwierzętami”-na terenie Poradni

5.Grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci 3 i 4 letnich z opóźnionym rozwojem mowy z wykorzystaniem elementów metody Dobrego Startu,Weroniki Sherborne „Od sylaby do wierszyka”- na terenie Poradni

6.Dzień otwarty z logopedą – konsultacje dla rodziców, nauczycieli na terenie szkół i przedszkoli/ ( na interaktywnej platformie wabbit)

7.Warsztaty dla rodziców z małymi dziećmi z zakresu Masażu Shantala, prawidłowej pielęgnacji niemowlęcia oraz technik karmienia- na terenie Poradni lub interaktywnej platformie

8.Czym jest integracja sensoryczna? Dysfunkcje SI u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym- rozpoznawanie i terapia-na terenie szkół i przedszkoli/webinar( na interaktywnej platformie wabbit)

9.Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego-APD-platforma Neuroflow-na terenie Poradni

                                                                O F E R T A   PEDAGOGICZNA I PSYCHOLOGICZNA

1.Propozycje wsparcia dla nauczycieli:

 • Rada Szkoleniowa dla nauczycieli – „Dostosowanie wymagań edukacyjnych, opinie orzeczenia wydawane przez Poradnię” – mgr Magdalena Jesień, mgr Angelika Ciechanowicz
 • Uczeń z ADHD w środowisku szkolnym – mgr Magdalena Jesień, mgr Elwira Semeniuk
 • „Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych”– zajęcia cykliczne – mgr Magdalena Jesień
 • „Zespół Samokształceniowy dla pedagogów i psychologów szkolnych”- zajęcia cykliczne – mgr Magdalena Jesień
 1. Propozycje wsparcia dla rodziców:
 • Indywidualne wsparcie uczniów i ich rodziców obojętnych przesiewowymi badaniami zawodozawczymi na terenie szkół do których uczęszczają w wyborze dalszego kierunku kształcenia-mgr Angelika Ciechanowicz
 • Trudności wieku dorastania i sposoby radzenia sobie z nimi – rodzice uczniów klas IV –VIII mgr Magdalena Jesień, mgr Elwira Semeniuk
 • „Rola rodziny w wychowaniu dziecka”- rodzice uczniów szkół podstawowych, mgr Magdalena Jesień
 • Warsztaty dla Rodziców dzieci niepełnosprawnych ”Zrozumieć i przyjąć” , mgr Magdalena Jesień
 1. Propozycje wsparcia dla dzieci i młodzieży:
 • Przesiewowe badania zawodoznawcze uczniów kl.VIII – mgr Angelika Ciechanowicz
 • Zajęcia grupowe na terenie Poradni „Wierszykowo-literkowo” prowadzone Metodą Dobrego Startu – mgr Elwira Semeniuk, mgr Angelika Ciechanowicz
 • „DAM RADĘ”-wzmacnianie poczucia własnej wartości- uczniowie szkół podstawowych mgr Magdalena Jesień mgr Elwira Semeniuk
 • „Profilaktyka uzależnień – Decyzja należy do Ciebie…”- uczniowie szkół podstawowych mgr Magdalena Jesień, mgr Elwira Semeniuk
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji- 5-6 latki, mgr Elwira Semeniuk
 • „Zajęcia kształtujące umiejętności interpersonalne” – uczniowie klas : VI- VIII, mgr Magdalena Jesień
 • ”Żyję zdrowo, nałogom mówię ”nie”- profilaktyka uzależnień – uczniowie klas VI-VIII, mgr Magdalena Jesień
 • „Uzależnienie od komputera” uczniowie kl. VI- VIII, mgr Magdalena Jesień

           FILIA PPPP W TERESPOLU

Oferta zajęć psychologicznych

Prowadząca: mgr Anna Pietroczuk  – psycholog

Zajęcia na terenie poradni:

 • Diagnoza i indywidualna terapia psychologiczna
 • Ferie z poradnią –„Zajęcia rozwijające zdolności twórcze i kreatywność dziecka” (kl. II-IV).

Zajęcia warsztatowe na terenie szkół:

 • „Zajęcia integracyjno – adaptacyjne” – szkoła podstawowa
 • „Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami – Maciek się zmienia”   –  „0”
 • Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne „Rysia i Tolek na cyber-zachodzie” –    0 – III
 • Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne „Rysia i Tolek w krainie zdrowych nawyków” –     „0” – III
 • Porozmawiajmy o agresji” –    I – III SP
 • „Komunikacja – sztuka porozumiewania się” –  IV – VIII
 • „Jak sobie radzić ze stresem”   –  szkoła podstawowa i ponadpodstawowa
 • „Moje emocje – jak sobie z nimi radzić” – szkoła podstawowa
 • „Jak dbać o dobre relacje”  –  szkoła podstawowa
 • Przesiewowe badania ryzyka dysleksji –    0 – III SP

 Temat spotkania dla rodziców:

„Jak być pogodnym rodzicem w dobie COVIDu ?”

 Indywidualne konsultacje dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i innych osób i instytucji działających na rzecz dziecka.

 Oferta Pedagogiczna

 Pedagog mgr Anna Chwesiuk

 • Diagnoza i indywidualna terapia pedagogiczna
 • „Zajęcia integracyjno – adaptacyjne” klasa 0 – III
 • Przesiewowe badania „Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole”
 • Przesiewowe badania „Ryzyko dysleksji” w klasach I – III
 • Warsztaty podnoszące sprawność czytania i pisania w kl. „I-III”
 • Warsztaty „Ortografitti”, klasy IV – VIII.
 • Ferie z poradnią
 • Wakacje z poradnią
 • Indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli na terenie poradni, szkoły lub przedszkola.

 Oferta Logopedyczna

      Logopeda mgr Agnieszka Mincewicz

1.Diagnoza i indywidualna terapia logopedyczna na terenie poradni

 1. Grupowa terapia logopedyczna „Trening słuchu”- zajęcia warsztatowe rozwijające percepcję dla dzieci kl. I-II.3. Grupowa terapia logopedyczna z elementami integracji sensorycznej dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

  4. Badania przesiewowe mowy na terenie  szkoły lub przedszkola.

5.Przesiewowe badania słuchu multimedialnym programem „Słyszę” na terenie szkoły lub przedszkola.

6.Warsztaty logopedyczne „Logofigle” – kl. „O” – I na terenie przedszkola lub szkoły.

7.Indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli po badaniach przesiewowych na terenie szkoły lub przedszkola.

Zgłoszenia pisemne proszę kierować na adres:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Filia w Terespolu
ul. Wojska Polskiego 88,  21-550 Terespol, Tel. (83) 375-  23-44


                                                                FILIA PPPP W WISZNICACH

                  OFERTA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNO – LOGOPEDYCZNA

 1. Dzień otwarty z psychologiem, pedagogiem  – konsultacje dla rodziców i

nauczycieli  na  terenie szkół i przedszkoli

Realizacja :  Psycholog mgr Mirosława Potocka – Waćkowska

Pedagog  mgr Marzena Szudejko

2. Badania przesiewowe mowy dzieci 4 – 5 – 6 – 7- letnich na terenie placówek

Realizacja : Logopeda mgr Magdalena Ciuchta

3.„ Budowanie relacji: rodzic – dziecko” – spotkanie z rodzicami na terenie placówek.

Realizacja : Psycholog mgr Mirosława Potocka – Waćkowska

4.„ Samoświadomość emocjonalna – rozpoznawanie i kontrola emocji” –

spotkanie z dziećmi i z młodzieżą na terenie placówek.

Realizacja : Psycholog mgr Mirosława Potocka – Waćkowska

5.Badania przesiewowe ryzyka dysleksji  – na terenie placówek.

           Realizacja : Pedagog mgr Marzena Szudejko


Filia PPPP w Międzyrzecu Podlaskim

Oferta pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białej Podlaskiej– Filii Międzyrzec Podlaski

rok szkolny 2022/2023

Propozycje wsparcia dla rodziców:

 • Trudności w nauce, ich przyczyny oraz formy pomocy dziecku. – mgr Beata Szczygielska, mgr Dorota Dobrowolska

Propozycje dla dzieci i młodzieży:

 • Badania przesiewowe ryzyka dysleksji – mgr Beata Szczygielska, mgr Dorota Dobrowolska
 • Zajęcia warsztatowe w szkołach dla uczniów klas IV-VIII ,,Moja motywacja”-
  mgr Beata Szczygielska, mgr Dorota Dobrowolska (na terenie szkół)
 • Zajęcia dla uczniów kl. I-III „Zabawy integrujące grupę” – mgr  Natalia Horbaciuk, mgr Wioleta Kusznieruk (na terenie szkół)
 • Zajęcia warsztatowe „Ja i moje emocje” dla dzieci w wieku 5-6 lat – mgr Natalia Horbaciuk, mgr Wioleta Kusznieruk (na terenie placówek)
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. IV-VIII ,,Prawda i kłamstwo, dobro i zło – mój system wartości’’ mgr Beata Szczygielska, mgr Dorota Dobrowolska (na terenie szkół)
 • ,,Moja rola w ochronie środowiska”- mgr Beata Szczygielska, mgr Dorota Dobrowolska (na terenie szkół)
 • Realizacja programu profilaktyki próchnicy zębów, opracowanego we współpracy z higienistami stomatologicznymi pt. „Czyste i zdrowe ząbki mam” – 45 minutowe zajęcia połączone z instruktażem prawidłowego mycia zębów dla kl, „0” i kl. I szkoły podstawowej – mgr Beata Szczygielska
 • Przesiewowe badania zawodoznawcze dla uczniów kl.VIII. mgr Teresa Pawłowska, mgr Beata Szczygielska
 • Przesiewowe badania mowy w wieku przedszkolnym i szkolnym – logopedzi