Oferta dla szkół i placówek

OFERTA  POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

                                                              ROK SZKOLNY 2020/2021

 

                                                              FILIA PPPP W TERESPOLU

Prowadząca: mgr Anna Pietroczuk  – psycholog

Zajęcia na terenie poradni:

 • Diagnoza i indywidualne terapia psychologiczna
 • Zajęcia grupowe (profilaktyczno-wychowawcze), cykl 10 spotkań „Porozmawiajmy o agresji” (kl. I – III SP)

Terminy rozpoczęcia zajęć grupowych będą uzależnione od ilości zgłoszeń

 • Ferie z poradnią –„Zajęcia rozwijające zdolności twórcze i kreatywność dziecka” (kl. II-IV).

Zajęcia warsztatowe na terenie szkoły:

 • „Czy moje zachowanie jest zawsze prawidłowe-porozmawiajmy
  o agresji”
  I-III SP
 • „Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami-Maciek się zmienia”
 1. „0”
 • Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne „Rysia i Tolek na cyber-zachodzie” I – III
 • Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne „Rysia i Tolek w krainie zdrowych nawyków” „0” – III
 • „Jak sobie radzić z przemocą, agresją i sytuacjami konfliktowymi?”
  I – III SP
 • „Komunikacja – sztuka porozumiewania się”
 1. IV – VIII
 • „Sprawna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych”
 1. IV – VI SP
 • „Właściwe kontakty społeczne i porozumiewanie się”
 1. I – III SP
 • „Techniki efektywnego uczenia się”
 1. IV – VIII SP
 • „Uzależnienie – to dotyczy innych, nie mnie” VI – VIII SP
 • „Relacje w klasie” IV – VIII SP

Indywidualne konsultacje dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i innych osób i instytucji działających na rzecz dziecka.

 

                                                          Oferta Logopedyczna

                                                   Logopeda mgr Agnieszka Mincewicz

 

1.Diagnoza i indywidualna terapia logopedyczna na terenie poradni .

 1. Grupowa terapia logopedyczna: „Słucham i mówię” – kl. I-II.
 2. Przesiewowe badania mowy na terenie  szkoły lub przedszkola .
 3. Przesiewowe badania słuchu i mowy na podstawie multimedialnego programu : „Słyszę i mówię” na terenie  poradni, szkoły lub przedszkola.
 4. Warsztaty logopedyczne: „Logofigle” – dzieci przedszkolne .
 5. Warsztaty logopedyczne: „Trening słuchu” – klasa I i III.
 6. Ferie z poradnią –„Zajęcia słuchowe stymulujące mowę, słuch fonematyczny oraz wzbogacające słownictwo dzieci”.
 7. Indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli na terenie poradni, szkoły lub przedszkola.

 

                                                                        Oferta Pedagogiczna

                                                                Pedagog mgr Anna Chwesiuk

 

 • Diagnoza i indywidualna terapia pedagogiczna.
 • Przesiewowe badania „Ryzyko dysleksji” w klasach I – III.
 • Przesiewowe badania „Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole”
 • Warsztaty podnoszące sprawność czytania i pisania w kl. „I-III”.
 • Grupowa terapia pedagogiczna: „Praca z uczniem dyslektycznym”, klasy IV – VIII.
 • „Zajęcia integracyjno – adaptacyjne” klasa I – III.
 • Ferie z poradnią –„Zajęcia słuchowe stymulujące mowę, słuch fonematyczny oraz wzbogacające słownictwo dzieci”.
 • Indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli na terenie poradni, szkoły lub przedszkola.

                                                       

                                                                FILIA PPPP W WISZNICACH

                  OFERTA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNO – LOGOPEDYCZNA

 

 1. Dzień otwarty z psychologiem, pedagogiem i logopedą – konsultacje dla rodziców i

nauczycieli  na  terenie szkół i przedszkoli

Realizacja :  Psycholog mgr Mirosława Potocka – Waćkowska

Pedagog  mgr Marzena Szudejko

Logopeda mgr Małgorzata Krzemionka

 1. Badania przesiewowe mowy dzieci 4 – 5 – 6 – 7- letnich na terenie placówek

Realizacja : Logopeda mgr Małgorzata Krzemionka

 1. „ Budowanie relacji: rodzic – dziecko” – spotkanie z rodzicami na terenie placówek.

Realizacja : Psycholog mgr Mirosława Potocka – Waćkowska

 1. „ Samoświadomość emocjonalna – rozpoznawanie i kontrola emocji” –

spotkanie z dziećmi i z młodzieżą na terenie placówek.

Realizacja : Psycholog mgr Mirosława Potocka – Waćkowska

 1. Badania przesiewowe ryzyka dysleksji  – na terenie placówek.

           Realizacja : Pedagog mgr Marzena Szudejko

 1.   Zajęcia grupowe kształtujące orientację wzrokowo – przestrzenną i znajomość liter

podobnych graficznie ( b – p – d ) dla dzieci klas O, I, II. Spotkania   w poradni.

Realizacja : Pedagog mgr Marzena Szudejko

 1. Zajęcia grupowe: „ Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały”- dla rodziców. Spotkania w poradni .

Realizacja :  Psycholog mgr Mirosława Potocka – Waćkowska.

 1. Zajęcia grupowe: „ Stymulacja rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym” –dla rodziców dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Spotkania w poradni w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 15.00.

Realizacja :   Logopeda mgr Małgorzata Krzemionka.