Międzyrzec

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

FILIA W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

ul.CZYSTA 11

21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI

TEL 691419531

e-mail:  ppp_miedzyrzec.podl@wp.pl

OFERTA

Szanowni Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek

            Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Filia w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 na terenie przedszkoli, szkół i placówek będą realizowane następujące formy i tematy spotkań z rodzicami i nauczycielami:

Propozycje tematyki spotkań z rodzicami i uczniami w roku szkolnym 2016/2017

  1. Warsztaty dla uczniów kl. IV – VI szkoły podstawowej doskonalące motywację i umiejętność skutecznego uczenia się. – realizacja: mgr Beata Szczygielska, mgr Dorota Dobrowolska
  2. Prelekcja dla rodziców uczniów klas szkoły podstawowej nt: ,,Dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / ryzyko dysleksji, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyslakulia/” – realizacja: mgr Beata Szczygielska, mgr Dorota Dobrowolska
  3. Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym nt: ,, Dobrze słyszę, mówię, rozumiem” realizacja: mgr Małgorzata Świderska-Poniatowska
  4. Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym” – prelekcja dla rodziców – realizacja: mgr Małgorzata Świderska-Poniatowska
  5. Warsztaty dla uczniów gimnazjum nt: ,, Kim chciałbym zostać – poznaję swój wewnętrzny potencjał” – realizacja: mgr Teresa Pawłowska
  6. Prelekcja dla rodziców uczniów gimnazjum nt: ,,Jak wspierać dziecko w podejmowaniu decyzji zawodowej /szkolnej/” – realizacja: mgr Teresa Pawłowska
  7. Prelekcje dla rodziców przedszkoli i szkół podstawowych w oparciu o prezentacje multimedialne nt: ,,Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły” – realizacja: mgr Grażyna Czop, mgr Bogumiła Siemińska

W/w propozycje skierowane są do przedszkoli i szkół z terenu: miasto Międzyrzec Podlaski, gmina Międzyrzec Podlaski, gmina Drelów.

Zainteresowane placówki prosimy o pisemne zgłoszenie zapotrzebowania wraz z wybraną spośród w/w tematyką spotkania z miesięcznym wyprzedzeniem. Dokładny termin spotkania /data, godzina/ zostanie ustalony telefonicznie, po konsultacji z Dyrektorem Poradni, tak by nie dezorganizować pracy w Poradni.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane zgłoszenia placówek nie zatrudniających specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów.