Ćwiczenia (20.05.2020r)

O rozwoju mowy kilka słów

ZABAWY SENSORYCZNE

KILKA RAD DLA RODZICÓW

STRATEGIE UCZENIA SIĘ CZ. II,

Przeczytaj tekst i wykonaj ćwiczenia

DZIECKO ZDOLNE-wskazówki dla NAUCZYCIELI

Przykładowy scenariusz spotkania integracyjnego w grupie przedszkolnej

Od karmienia do mówienia

Ćwiczenia słuchowe

Ćwiczenia logopedyczne

SKOJARZENIA-ZABAWA NA Ż

głoski dźwięczne i bezdźwięczne