Aktualności

UWAGA

ZMIANA GODZIN PRACY

DNIA 11.07.2024R. POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

CZYNNA W GODZINACH 7.30-14.00

Przypominamy, że dla uczniów klas VIII rocznik 2009, niezbędna jest Opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu (dotyczy uczniów podejmujących naukę zawodu, którzy nie ukończyli 15 lat w danym roku kalendarzowym – kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia) .

W celu wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego należy złożyć zgłoszenie sekretariacie Poradni. 


Na podstawie wyników diagnoz przeprowadzonych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ocenia się, czy istnieją przeciwwskazania do zatrudnienia ucznia jako pracownika młodocianego. Do podjęcia nauki w Szkole Branżowej I Stopnia i realizowania praktycznej nauki zawodu jako pracownik młodociany oprócz opinii wydawanej przez poradnię niezbędne jest zaświadczenia lekarza medycyny pracy.

BIOFEEDBACK W PORADNI

W ramach Akcji Charytatywnej „Reklama Dzieciom 2022”  Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej otrzymała darowiznę na Zakup sprzętu Biofeedback w celu diagnozy oraz treningów terapeutycznych dzieci i młodzieży, u których stwierdza się m.in.: dysleksję, dysortografię, autyzm, afazję oraz zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ  W SEKRETARIACIE PORADNI(pokój nr 17) LUB DROGĄ TELEFONICZNĄ 

(83 343-31-23).

Stymulowanie rozwoju dziecka

„Niech dzieci będą wolne. Zachęcaj ich do biegania na zewnątrz, gdy pada deszcz. Niech zdejmą buty, gdy znajdą kałużę wody. A gdy trawa łąk będzie mokra od rosy, niech biegną po niej i depczą ją bosymi stopami.                                Niech odpoczywają spokojnie, gdy drzewo zaprasza ich do spania w swoim cieniu. Niech krzyczą i śmieją się, gdy słońce obudzi ich rano.”

M.Montessori

Zachęcamy do lektury ciekawego artykułu w linku poniżej

ZAJĘCIA GRUPOWE

Zachęcamy do udziału w  zajęciach grupowych dla dzieci 6/7-letnich „SŁUCHAM, BAWIĘ SIĘ ROZWIJAM”-usprawniających percepcję słuchową . Zajęcia organizowane będą w PPPP w Białej Podlaskiej.

Zajęcia przebiegać będą  z zachowaniem wszelkich niezbędnych warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz sanitarnych.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ  W SEKRETARIACIE PORADNI(pokój nr 17) LUB DROGĄ TELEFONICZNĄ 

(83 343-31-23).

ilość miejsc ograniczona

Prowadzący zajęcia:

mgr Iwona Kędzierska-logopeda

mgr Aneta Kuszneruk-logopeda, terapeuta SI

ZAJĘCIA GRUPOWE

„Od sylaby do wierszyka”

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku 4/5 lat, u których obserwujemy opóźniony rozwój mowy, do udziału w zajęciach grupowych 

Zajęcia oparte są o Metodę Dobrego Startu oraz Weronikę Sherborne

Prowadzące: mgr Iwona Kędzierska-logopeda

mgr Aneta Kuszneruk-logopeda, terapeuta SI

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO KOŃCA WRZEŚNIA 2022 W SEKRETARIACIE PORADNI(pokój nr 17) LUB DROGĄ TELEFONICZNĄ 

(83 343-31-23).

ilość miejsc ograniczona

DIAGNOZA I TERAPIA NEUROFLOW

Kiedy dziecko słyszy, a nie rozumie………

Specjaliści naszej poradni prowadzą diagnozę CAPD

 Diagnoza i terapia Neuroflow to pierwszy w Polsce, interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego CAPD, prowadzony on- line.

Jeżeli obserwujemy u  dzieci  problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie.

Czy dzieci te nie uważają na lekcjach, nie chcą słuchać i rozumieć tego, co przekazują im nauczyciele? Czy też u części z nich występują rzeczywiste trudności ze słyszeniem i komunikowaniem się?

Pomóż swojemu dziecku


Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Wszystkich zainteresowanych rodziców/opiekunów, nauczycieli zapraszamy do kontaktu z specjalistami poradni

Zapraszamy do zapisów w sekretariacie Poradni w Białej Podlaskiej

W ramach działań Poradni realizujemy ciekawe projekty.-dalszy ciąg w linku poniżej

Rzecznik Praw Dziecka razem z ekspertami z Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 zorganizował edycję specjalnych internetowych szkoleń zatytułowanych „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie”. Skierowane są one do rodziców, opiekunów i nauczycieli, aby pomóc wytłumaczyć dzieciom i młodzieży obecną sytuację – pomóc razem przez to przejść w sposób odpowiedzialny i  szczery.

Wszystkich nauczycieli i specjalistów szkolnych, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w szkoleniach z zakresu przygotowania swoich podopiecznych do tematyki związanej ze stanem wojny i sytuacji zagrożenia za naszą granicą wschodnią zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego:

TELEFON SOS

Uruchomiono specjalny telefon SOS zarówno dla potrzeb polskich i ukraińskich dzieci i młodzieży oraz ich wychowawców i opiekunów.

Nowość-ćwiczenia

Zapraszamy do zapoznania się z ćwiczeniami do wykorzystania w trakcie zajęć integracyjnych w przedszkolu i szkole-wejdź w wyszukiwarkę na stronie www poradni(lupka)-wpisz: Zabawy integrujące- tu pod linkiem: Zabawy integrujące-propozycje ćwiczeń

INFORMACJA

W zakładce Do pobrania znajdują się wnioski o wydanie orzeczenia w językach: ukraińskim, rosyjskim, polskim.

W ramach realizowanego III Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Nowoczesne wsparcie działań poradni psychologiczno- pedagogicznych uczestniczymy w projekcie rozwojowym „Klimat szkoły. Tworzymy go razem!”.  Projekt ma na celu budowanie nowoczesnego systemu wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodziców.

PPPP w Białej Podlaskiej wraz filiami uczestniczy w szkoleniach oraz otrzymuje pakiety materiałów. W dniu 25 stycznia 2022r. zrealizowane zostało szkolenie on-line: Wczesne symptomy spektrum autyzmu u dzieci – co powinni wiedzieć rodzice i opiekunowie? Gościem webinaru była: Aleksandra Madejowska – psycholog, certyfikowany analityk zachowania (BCBA), licencjonowana terapeutka behawioralna PLTB. Spotkanie poprowadziła: Małgorzata Nowicka – prezes Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej. Webinar poruszył tematykę wczesnych objawów, które mogą wskazywać na ryzyko spektrum autyzmu u dziecka. Omówione zostały najczęstsze obawy rodzicielskie związane z rozwojem dziecka jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia, czynniki ryzyka i charakterystyka symptomów, które wskazują na ryzyko późniejszej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Dla wszystkich zainteresowanych ciekawy artykuł pt.: Rodzina miejscem odkrywania wartości

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Telefon Zaufania 116 111 służy pomocą dzieciom i młodzieży. Od 2008 roku prowadzi go Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę

https://fdds.pl/

Masz problem? Czujesz smutek, złość, bezsilność? Skontaktuj się z nami.

ZADZWOŃ : 116 111

NUMER DARMOWY

LINIA CZYNNA 24H/7

PONIEDZIAŁEK-NIEDZIELA

08:00-08:00


PORADNIA ON-LINE

Z potrzeby zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków,  rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych powstała poradnia on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” świadczy  pomoc: psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia współpracę wielospecjalistyczną na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych.

Ważną funkcją poradni on-line jest zakładanie profili instytucji publicznych świadczących pomoc, które przez rejestrację danej placówki i jej specjalistów w kalendarzu, będą mogły prowadzić indywidulne i grupowe formy wsparcia dostosowane do potrzeb odbiorców. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” zawiera:

 • Profile instytucji/specjalistów udzielających wsparcia i pomocy on-line co zapewni współpracę międzysektorową;
 • System rezerwacji indywidulanych konsultacji/psychoterapii oraz grupowych form wsparcia, warsztatów;
 • Moduł komunikacji poprzez on-line wideo/czat jednoosobowy i wideo/czat wieloosobowy ze specjalistami;
 • Wyszukiwarkę placówek poprzez interaktywną mapę przedstawiającą w podziale na województwa bazę placówek udzielających wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego;
 • Bazę wiedzy: artykuły, prezentacje, informacje, scenariusze zajęć etc.;
 • Moduły przesyłania załączników i udostępniania treści.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” należy wejść na stronę https://zawszejestjakieswyjscie.pl


INFORMACJA

Aplikacja ProteGO Safe

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe


Informacja

Drogie Dzieci.

Rodzice, Nauczyciele i Wszyscy Klienci Naszej Poradni zapraszamy do korzystania z

 „Biblioteki Poradni”

Biblioteka zawiera ciekawe ćwiczenia, artykuły i prezentacje.

Każdego dnia udostępniane są „ćwiczenia dnia” polecane przez logopedów, psychologów i pedagogów, terapeutę SI.

Zachęcamy do korzystania.


Drodzy Rodzice.

Na stronie internetowej poradni: www.powiatowa-poradniabp.pl w zakładce – artykuły, wady wymowy – psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej-umieszczają  materiały, rady do wykorzystania  w pracy z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia terapeutyczne w poradni oraz linki polecające strony internetowe, które warto odwiedzić.

Wśród wielu materiałów znajdziecie nowości-Zakładka: wady wymowy– tu masaż logopedyczny, zakładka: Aktualności- tu wsparcie rozwoju ruchowego dziecka-propozycje ćwiczeń ruchowych

Zachęcamy do skorzystania.


Informacja

LOGOPEDA RADZI.

Utrwalenie prawidłowej wymowy bardzo często możemy ćwiczyć wykorzystując komputer i strony internetowe.

Poniżej przykładowe adresy stron:

Nieodłącznym elementem pracy logopedy jest korzystanie z interaktywnych platform wspomagających komunikację alternatywną. Aby wspomóc pracę dziecka w domu, warto skorzystać z bezpłatnych platform interaktywnych:

LetMe Talk-darmowa aplikacja wspomagająca komunikację(AAC)


INFORMACJA

Zapraszamy do przeczytania ciekawego artykułu nt. doradztwa zawodowego autorstwa psycholog Teresy Pawłowskiej.


Warsztaty masażu Shantala

              Cykl 3 spotkań godzinnych dla przyszłych rodziców (w tym adopcyjnych) oraz rodziców niemowląt.

Jest to autorski program warsztatów, który przygotuje Cię do świadomego rodzicielstwa, zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym . Uczestnicząc w zajęciach nie tylko nauczysz się masować swoje dziecko zgodnie z ideą tradycyjnego Masażu Shantala ale poznasz  zasady wspierania rozwoju niemowlęcia oraz nauczysz się jak to robić. Zapewni to bezpieczny i prawidłowy rozwój Twojego dziecka i pozwoli uniknąć  stresujących sytuacji zwykle towarzyszących na początku rodzicielskiej drogi. Swą wiedzę wzbogacisz o prawidłowe zasady pielęgnacji zgodne z nauką NDT-Bobath.

Warsztaty prowadzi:

mgra Aneta Kuszneruk -instruktor masażu Shantala, neurologopeda, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta integracji sensorycznej  

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się telefoniczne (83 343-31-23) lub osobiście do sekretariatu Poradni w Białej Podlaskiej (pokój nr 17).


INFORMACJA

REGONY PORADNI:

Biała Podlaska 061578786

Międzyrzec Podlaski 06157878600039

Terespol 06157878600046

Wisznice 06157878600021