Aktualności


Uwaga!!!

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, zapraszają na II edycję szkolenia 

 dla specjalistów placówek oświatowych(pedagogów, psychologów, nauczycieli-wychowawców)

nt.

Diagnoza funkcjonalna-„Modelowy zestaw narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych (TROS-KA i PREiS) w obszarze emocjonalno-społecznym – teoria i zastosowanie.

Przedział wiekowy dzieci 9-13 lat

Jak organizować wsparcie odpowiednie do potrzeb?

Planowanie organizacji i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Monitoring i udokumentowanie wsparcia.” 

(zapewniamy materiały do prowadzenia diagnozy)

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się telefoniczne (83 343-31-23)  lub osobiście w sekretariacie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskie, ul. Warszawska 12 C


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Filia w Międzyrzecu Podlaskim

zaprasza

przedszkola i szkoły

do udziału w realizacji

Programu profilaktyczno-wychowawczego

Bezpieczne dziecko w sieci

dedykowanego dla dzieci 6-8 letnich.

Program będzie realizowany na terenie placówek i obejmuje cykl 8-10 zajęć grupowych.

O udziale w realizacji programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie pisemnej na adres Fili Poradni w Międzyrzecu Podlaskim.

Zajęcia są bezpłatne.

Planowane terminy realizacji programu:

luty, marzec, kwiecień 2018 r. – z jedną grupą 6 latków i jedną grupą 7-8 latków

październik, listopad, grudzień 2018 r. – zajęcia z kolejnymi grupami.

 

 

Realizacja: mgr Patrycja Kozaczuk


Drogi Rodzicu.

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w ramach

Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM”

W ramach programu będą realizowane dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju  w Powiecie Bialskim.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej na mocy podpisanego porozumienia Powiatu Bialskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Powiatem Bialskim została wyznaczona do realizacji zadań Rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Celem działania programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Rodzicu

 • jeżeli Twoje dziecko uczęszcza na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, skorzystaj z możliwości dodatkowych bezpłatnych zajęć ze specjalistami
 • jeżeli Twoje dziecko realizuje już zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce, może równolegle korzystać z terapii i wsparcia w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
 • Oferujemy w zależności od potrzeb dziecka

  do 5 godzin tygodniowo

  ze specjalistami (psycholog, logopeda, terapeuta SI) oraz usługi fizjoterapeuty

 • projekt realizowany jest od 01.01.2018 do 31.12.2021 roku

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w

Białej Podlaskiej :

mgr Aneta Kuszneruk oraz  mgr Magdalena Jesień

zorganizowały szkolenie dla specjalistów placówek oświatowych(pedagogów, psychologów, nauczycieli)

nt.

Modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych (TROS-KA i PREiS) w obszarze emocjonalno-społecznym – teoria i zastosowanie.

Jak organizować wsparcie odpowiednie do potrzeb?

Planowanie organizacji i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Monitoring i udokumentowanie wsparcia.” 

W spotkaniu wzięło udział 36 specjalistów.

Wszystkim dziękujemy za przybycie i udział w dyskusji.

 


Uwaga

Informujemy, że dzieci chore nie będą przyjmowane przez pracowników Poradni.

Prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Poradni w celu ustalenia innego terminu wizyty.


 

Warsztaty masażu Shantala

              Cykl 3 spotkań godzinnych dla przyszłych rodziców (w tym adopcyjnych) oraz rodziców niemowląt.

Jest to autorski program warsztatów, który przygotuje Cię do świadomego rodzicielstwa, zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym . Uczestnicząc w zajęciach nie tylko nauczysz się masować swoje dziecko zgodnie z ideą tradycyjnego Masażu Shantala ale poznasz  zasady wspierania rozwoju niemowlęcia oraz nauczysz się jak to robić. Zapewni to bezpieczny i prawidłowy rozwój Twojego dziecka i pozwoli uniknąć  stresujących sytuacji zwykle towarzyszących na początku rodzicielskiej drogi. Swą wiedzę wzbogacisz o prawidłowe zasady pielęgnacji zgodne z nauką NDT-Bobath.

 

Warsztaty prowadzi:

mgra Aneta Kuszneruk -instruktor masażu Shantala, logopeda, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta integracji sensorycznej  

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się telefoniczne (83 343-31-23) lub osobiście do sekretariatu Poradni w Białej Podlaskiej (pokój nr 17).


 Informacja odnośnie wprowadzania Orzeczeń/Opinii wydanych

przez Zespół Orzekający

w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Białej Podlaskiej

do  „Nowego” SIO.

 

Po otrzymaniu orzeczenia/opinii wydanego przez Zespół Orzekający

 w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej  proszę zwrócić uwagę na nr sprawy (górny lewy róg) i odpowiednio, gdy w nr sprawy widnieje niżej wymieniony ciąg znaków, to prosimy wprowadzić przy orzeczeniu odpowiedni nr REGON:

 

 1. „PPPP-I-002b” –          061578786
 2. „PPPP-I-002b/fm” – 06157878600039
 3. „PPPP-I-002b/ft” –        06157878600046
 4. „PPPP-I-002b/fw” – 06157878600021

 

W razie jakichkolwiek problemów z orzeczeniami/opiniami prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni pod nr tel 83 343 31 23.


percepcja-sluchowa

W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami grupowymi dla dzieci z zaburzoną percepcją słuchową Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

wznawiają w roku szkolnym 2017/2018

cykl 10 zajęć grupowych dla dzieci 5-6 letnich z zaburzoną percepcją słuchową według autorskiego programu

„ Słucham, bawię się i rozwijam”

Zajęcia rozpoczynają się w październiku

Zajęcia poprowadzą:

Logopedzi:    mgr Iwona Kędzierska

                            mgr Aneta Kuszneruk

Zajęcia będą odbywały się  raz w tygodniu( środa) na terenie Poradni.

Zainteresowanych prosimy o kontakt do końca września

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się telefoniczne (83 343-31-23) lub osobiście do sekretariatu Poradni (pokój nr 17).

Serdecznie zapraszamy.

 


OKO W OKO Z DYSLEKSJĄ  W PRZEDSZKOLU

 Uczniowie ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu, z tak zwaną DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ są zazwyczaj zauważani w szkole wówczas, gdy ich niepowodzenia w nauce szkolnej nasilają się i stają się coraz częstsze.

Trudności w czytaniu i pisaniu mogą pojawiać się już w WIEKU PRZEDSZKOLNYM, zapowiadając specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu także na dalszych etapach kształcenia.

Wczesna diagnoza i rozpoznanie  RYZYKA DYSLEKSJI dziecka przed rozpoczęciem nauki szkolnej pozwala na właściwą interwencję i pomoc psychologiczno- pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podl. prowadzi badania przesiewowe w kierunku wykrycia ryzyka dysleksji  u dzieci z kl.O. 

Badaniami mogą być objęci również uczniowie z klas I-III.

Badania przeprowadzane będą na terenie Szkół i Przedszkoli.

Badania prowadzą:

mgr Danuta Kowalska-psycholog

mgr Marian Górski- psycholog

Zgłoszenia prosimy kierować na adres Poradni.