Aktualności

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
– wtorek w godzinach: 11.00 – 13.30

INFORMACJA

W DNIU 24.12.2021 POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WRAZ Z FILIAMI NIECZYNNA

SZKOŁA DLA RODZICÓW-FILIA W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

Zapraszamy rodziców na zajęcia edukacyjne SZKOŁA DLA RODZICÓW. Ruszamy już w listopadzie.

Zgłoszenia osobiście w sekretariacie Poradni w Międzyrzecu Podlaskim lub telefonicznie pod nr 737 298 123

SZKOŁA DLA RODZICÓWPORADNIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

W siedzibie Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w dniu 16.11. 2021 roku rozpoczęła się kolejna edycja I części Programu Wychowawczego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” , który  jest skierowany do wszystkich Rodziców szukających sposobu na  nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.   Zajęcia odbywają się przez 10 tygodni,  we wtorki.

prowadzący : psycholog: mgr Magdalena Jesień

                        psycholog: mgr Anna Maciejczuk

            Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencjiwychowawczych rodziców i nauczycieli. Adresowany

            Celem głównym Programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI

W Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białej Podlaskiej wraz z Filiami rozpoczął się cykl zajęć grupowych dla dzieci. Więcej w linku poniżej-Pobierz

Kolejna edycja zajęć już w przyszłym roku kalendarzowym. Wszystkich chętnych ZAPRASZAMY

INFORMACJA !!!

Rekomendacje dotyczące możliwości przyjęcia przypominającej dawki szczepionki

Dla wszystkich zainteresowanych ciekawy artykuł pt.: Rodzina miejscem odkrywania wartości

UWAGA

Zachęcamy do udziału w  zajęciach grupowych dla dzieci 6/7-letnich „SŁUCHAM, BAWIĘ SIĘ ROZWIJAM”-usprawniających percepcję słuchową . Zajęcia organizowane będą w PPPP w Międzyrzecu Podlaskim. Chętnych prosimy o zapisy telefoniczne w sekretariacie Poradni w Międzyrzecu Podlaskim. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia przebiegać będą  z zachowaniem wszelkich niezbędnych warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz sanitarnych.

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Telefon Zaufania 116 111 służy pomocą dzieciom i młodzieży. Od 2008 roku prowadzi go Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę

https://fdds.pl/

Masz problem? Czujesz smutek, złość, bezsilność? Skontaktuj się z nami.

ZADZWOŃ : 116 111

NUMER DARMOWY

LINIA CZYNNA 24H/7

PONIEDZIAŁEK-NIEDZIELA

08:00-08:00


PORADNIA ON-LINE

Z potrzeby zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków,  rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych powstała poradnia on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” świadczy  pomoc: psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia współpracę wielospecjalistyczną na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych.

Ważną funkcją poradni on-line jest zakładanie profili instytucji publicznych świadczących pomoc, które przez rejestrację danej placówki i jej specjalistów w kalendarzu, będą mogły prowadzić indywidulne i grupowe formy wsparcia dostosowane do potrzeb odbiorców. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” zawiera:

 • Profile instytucji/specjalistów udzielających wsparcia i pomocy on-line co zapewni współpracę międzysektorową;
 • System rezerwacji indywidulanych konsultacji/psychoterapii oraz grupowych form wsparcia, warsztatów;
 • Moduł komunikacji poprzez on-line wideo/czat jednoosobowy i wideo/czat wieloosobowy ze specjalistami;
 • Wyszukiwarkę placówek poprzez interaktywną mapę przedstawiającą w podziale na województwa bazę placówek udzielających wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego;
 • Bazę wiedzy: artykuły, prezentacje, informacje, scenariusze zajęć etc.;
 • Moduły przesyłania załączników i udostępniania treści.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” należy wejść na stronę https://zawszejestjakieswyjscie.pl.


INFORMACJA

Szanowni Państwo
z uwagi na COVID – 19 przygotowaliśmy ofertę

szkoleń, warsztatów online

www.szkolawabbit.pl

Oferta

 


INFORMACJA

Aplikacja ProteGO Safe

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !!!

Informujemy, że w warunkach zagrożenia epidemicznego działania związane z diagnozą oraz terapią psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie naszej Poradni realizujemy na podstawie decyzji Rodziców dziecka – dlatego, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, prosimy o zachowanie spokoju, o odpowiedzialność i przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz opartych na tych zaleceniach zasadach korzystania z bezpośredniej pomocy świadczonej przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Białej Podlaskiej wraz z Filiami.

Zasady:

 • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 5 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
 • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
 • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych.

Na terenie Poradni przestrzegaj następujących procedur:

 • Wchodząc do budynku Poradni każdy rodzic i dziecko ma obowiązek dezynfekowania rąk.
 • Wyznaczony pracownik Poradni dokonuje pomiaru temperatury rodzicowi oraz dziecku.
 • Pracownik Poradni przed zaplanowaną wizytą przeprowadza z rodzicem rozmowę telefoniczną w celu wypełniania ankiety dot. COVID-19. Rodzic podpisuje ankietę podczas wejścia na teren Poradni.
 • Na korytarzach należy zakrywać usta i nos za pomocą własnych maseczek lub przyłbic – wyjątek stanowią dzieci i młodzież, którym nie pozwala na to stan zdrowia oraz wynika to z silnego dyskomfortu u dziecka  z niepełnosprawnością intelektualną lub całościowych zaburzeń rozwoju, w tym chorób genetycznych, autyzmu, zespołu Aspergera.
 • Rodzice i dzieci, którzy wykazują objawy infekcyjne (bólowe, katar – w tym alergiczny, kaszel, podwyższoną temperaturę, wysypkę) nie zostaną wpuszczeni  na teren Poradni i mogą w każdej chwili być zobowiązani do opuszczenia jej terenu.
 • Zobowiązuje się rodziców do przestrzegania terminów i zachowania punktualności, zgodnie z umówioną godziną z danym terapeutą.
 • Podczas pobytu dziecka na terenie Poradni może mu towarzyszyć tylko jeden rodzic (opiekun prawny).

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną pracujemy z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych.  Korytarze oraz gabinety diagnostyczne są na bieżąco dezynfekowane.


DIAGNOZA I TERAPIA NEUROFLOW

Kiedy dziecko słyszy, a nie rozumie………

Specjaliści naszej poradni prowadzą diagnozę CAPD

 Diagnoza i terapia Neuroflow to pierwszy w Polsce, interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego CAPD, prowadzony on- line.

Jeżeli obserwujemy u  dzieci  problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie.

Czy dzieci te nie uważają na lekcjach, nie chcą słuchać i rozumieć tego, co przekazują im nauczyciele? Czy też u części z nich występują rzeczywiste trudności ze słyszeniem i komunikowaniem się?

Pomóż swojemu dziecku


Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Wszystkich zainteresowanych rodziców/opiekunów, nauczycieli zapraszamy do kontaktu z specjalistami poradni


Informacja

Drodzy Rodzice/Opiekunowie przed przyjściem do poradni prosimy o wnikliwe zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa

obowiązującymi w naszej placówce oraz wypełnienie oświadczenia na przeprowadzenie badań.

Dokumenty są dostępne w zakładce: Do pobrania


Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

20.04.2020

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zajęcia adresowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym tych objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną, organizuje się również za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Przedstawiamy kilka rekomendacji dotyczących pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, które mogą być przydatne zarówno nauczycielom, jak i rodzicom.

Więcej na stronie www.gov.pl/edukacja


Informacja

Drogie Dzieci.

Rodzice, Nauczyciele i Wszyscy Klienci Naszej Poradni zapraszamy do korzystania z

 „Biblioteki Poradni”

Biblioteka zawiera ciekawe ćwiczenia, artykuły i prezentacje.

Każdego dnia udostępniane są „ćwiczenia dnia” polecane przez logopedów, psychologów i pedagogów, terapeutę SI.

Zachęcamy do korzystania.


Drodzy Rodzice.

Na stronie internetowej poradni: www.powiatowa-poradniabp.pl w zakładce – artykuły, wady wymowy – psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej-umieszczają  materiały, rady do wykorzystania  w pracy z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia terapeutyczne w poradni oraz linki polecające strony internetowe, które warto odwiedzić.

Wśród wielu materiałów znajdziecie nowości-Zakładka: wady wymowy– tu masaż logopedyczny, zakładka: Aktualności- tu wsparcie rozwoju ruchowego dziecka-propozycje ćwiczeń ruchowych

Zachęcamy do skorzystania.


Informacja

LOGOPEDA RADZI.

Utrwalenie prawidłowej wymowy bardzo często możemy ćwiczyć wykorzystując komputer i strony internetowe.

Poniżej przykładowe adresy stron:

Nieodłącznym elementem pracy logopedy jest korzystanie z interaktywnych platform wspomagających komunikację alternatywną. Aby wspomóc pracę dziecka w domu, warto skorzystać z bezpłatnych platform interaktywnych:

LetMe Talk-darmowa aplikacja wspomagająca komunikację(AAC)

 


INFORMACJA

Zapraszamy do przeczytania ciekawego artykułu nt. doradztwa zawodowego autorstwa psycholog Teresy Pawłowskiej.


INFORMACJA

W ramach wsparcia  placówek z powiatu bialskiego, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, nawiązała współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Wydziałem Fizjoterapii, w zakresie udziału studentów w  indywidualnych zajęciach z dziećmi na terenie Poradni. Studenci  zapoznają się z technikami wsparcia dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, poznają warsztat pracy terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju.


INFORMACJA

W ramach wsparcia  placówek z powiatu bialskiego, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, nawiązała współpracę z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zalutyniu, w zakresie  prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Zajęcia prowadzi  mgr Aneta Kuszneruk, logopeda, terapeuta SI,pracownik Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej wraz z  mgr Beatą Tyszkiewicz-Gromisz, nauczycielem, fizjoterapeutą, terapeutą SI, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu.

Zajęcia pt: „Zabawa słowem, ruchem, muzyką” odbywają się cyklicznie raz w semestrze.


Zajęcia grupowe

„Od sylaby do wierszyka”

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku 4/5 lat, u których obserwujemy opóźniony rozwój mowy, do udziału w zajęciach grupowych 

Zajęcia oparte są o Metodę Dobrego Startu oraz Weronikę Sherborne

Prowadzące: mgr Iwona Kędzierska-logopeda

mgr Aneta Kuszneruk-logopeda, terapeuta SI

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO KOŃCA WRZEŚNIA 2021 W SEKRETARIACIE PORADNI(pokój nr 17) LUB DROGĄ TELEFONICZNĄ 

(83 343-31-23).

ilość miejsc ograniczona


ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI W WIEKU 6/7 LAT

DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH PT.:

„SŁUCHAM, BAWIĘ SIĘ ROZWIJAM”-usprawnianie percepcji słuchowej,

REALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W BIAŁEJ PODLASKIEJ. 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ  W SEKRETARIACIE PORADNI(pokój nr 17) LUB DROGĄ TELEFONICZNĄ 

(83 343-31-23).

ilość miejsc ograniczona

Prowadzący zajęcia:

mgr Iwona Kędzierska-logopeda

mgr Aneta Kuszneruk-logopeda, terapeuta SI


Warsztaty masażu Shantala

              Cykl 3 spotkań godzinnych dla przyszłych rodziców (w tym adopcyjnych) oraz rodziców niemowląt.

Jest to autorski program warsztatów, który przygotuje Cię do świadomego rodzicielstwa, zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym . Uczestnicząc w zajęciach nie tylko nauczysz się masować swoje dziecko zgodnie z ideą tradycyjnego Masażu Shantala ale poznasz  zasady wspierania rozwoju niemowlęcia oraz nauczysz się jak to robić. Zapewni to bezpieczny i prawidłowy rozwój Twojego dziecka i pozwoli uniknąć  stresujących sytuacji zwykle towarzyszących na początku rodzicielskiej drogi. Swą wiedzę wzbogacisz o prawidłowe zasady pielęgnacji zgodne z nauką NDT-Bobath.

Warsztaty prowadzi:

mgra Aneta Kuszneruk -instruktor masażu Shantala, logopeda, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta integracji sensorycznej  

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się telefoniczne (83 343-31-23) lub osobiście do sekretariatu Poradni w Białej Podlaskiej (pokój nr 17).


INFORMACJA

REGONY PORADNI:

Biała Podlaska 061578786

Międzyrzec Podlaski 06157878600039

Terespol 06157878600046

Wisznice 06157878600021


 

Drogi Rodzicu

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w ramach

Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM”

W ramach programu będą realizowane dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju  w Powiecie Bialskim.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej na mocy podpisanego porozumienia Powiatu Bialskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Powiatem Bialskim została wyznaczona do realizacji zadań Rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Celem działania programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Rodzicu

 • jeżeli Twoje dziecko uczęszcza na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, skorzystaj z możliwości dodatkowych bezpłatnych zajęć ze specjalistami
 • jeżeli Twoje dziecko realizuje już zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce, może równolegle korzystać z terapii i wsparcia w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
 • Oferujemy w zależności od potrzeb dziecka

  do 5 godzin tygodniowo

  ze specjalistami (psycholog, logopeda, terapeuta SI) oraz usługi fizjoterapeuty

 • projekt realizowany jest od 01.01.2018 do 31.12.2021 roku