Aktualności

Informacja

W dniu 21.06.2019r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

oraz  Filie w Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Wisznicach

będą nieczynne.

Dzień ten zostanie odpracowany w dniu 08.06.2019r. (sobota) w godzinach od 8-14

 


Informacja

Powiatowa Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna informuje, że w dniu 26.04.2019 roku o godzinie 8.30 w siedzibie Poradni przy ul. Warszawskiej 12 c w Białej Podlaskiej, odbędzie się  spotkanie w ramach  grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych ze szkół, przedszkoli i placówek oświatowych mających siedzibę w rejonie działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej wraz z Filiami w  Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu  i Wisznicach. Zostanie ono przeprowadzone przez psychologów Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

W ramach spotkania przewiduje się część wykładową oraz część dyskusyjno-warsztatową dotyczącą bieżących wyzwań w pracy zawodowej związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie deklaracji uczestnictwa w spotkaniu do sekretariatu PPPP w Białej Podlaskiej pod nr tel. 83 343-31-23 do 24.04.2019 r.


INFORMACJA

REGONY PORADNI:

Biała Podlaska 061578786

Międzyrzec Podlaski 06157878600039

Terespol 06157878600046

Wisznice 06157878600021


UWAGA!!!

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI W WIEKU 6/7 LAT

DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH PT.: „SŁUCHAM, BAWIĘ SIĘ ROZWIJAM”-usprawnianie percepcji słuchowej, REALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W BIAŁEJ PODLASKIEJ. 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO KOŃCA WRZEŚNIA 2019 W SEKRETARIACIE PORADNI(pokój nr 17) LUB DROGĄ TELEFONICZNĄ 

(83 343-31-23).

ilość miejsc ograniczona

 

Prowadzący zajęcia:

mgr Iwona Kędzierska-logopeda

mgr Aneta Kuszneruk-logopeda, terapeuta SI


 UWAGA !!!

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH DZIECI Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY LUB TE, KTÓRYCH WYMOWA BUDZI NIEPOKÓJ, PRZEDZIAŁ WIEKOWY 4/5 LAT. 

ZAJĘCIA REALIZOWANE SĄ NA TERENIE POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W BIAŁEJ PODLASKIEJ. 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO KOŃCA WRZEŚNIA 2019 W SEKRETARIACIE PORADNI(pokój nr 17) LUB DROGĄ TELEFONICZNĄ 

(83 343-31-23).

ilość miejsc ograniczona

Prowadzący zajęcia:

mgr Iwona Kędzierska-logopeda

mgr Aneta Kuszneruk-logopeda, terapeuta SI


Drogi Rodzicu

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w ramach

Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM”

W ramach programu będą realizowane dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju  w Powiecie Bialskim.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej na mocy podpisanego porozumienia Powiatu Bialskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Powiatem Bialskim została wyznaczona do realizacji zadań Rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Celem działania programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Rodzicu

  • jeżeli Twoje dziecko uczęszcza na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, skorzystaj z możliwości dodatkowych bezpłatnych zajęć ze specjalistami
  • jeżeli Twoje dziecko realizuje już zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce, może równolegle korzystać z terapii i wsparcia w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
  • Oferujemy w zależności od potrzeb dziecka

    do 5 godzin tygodniowo

    ze specjalistami (psycholog, logopeda, terapeuta SI) oraz usługi fizjoterapeuty

  • projekt realizowany jest od 01.01.2018 do 31.12.2021 roku

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Filia w Międzyrzecu Podlaskim

zaprasza

przedszkola i szkoły

do udziału w realizacji

Programu profilaktyczno-wychowawczego

Bezpieczne dziecko w sieci

dedykowanego dla dzieci 6-8 letnich.

Program będzie realizowany na terenie placówek i obejmuje cykl 8-10 zajęć grupowych.

O udziale w realizacji programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie pisemnej na adres Fili Poradni w Międzyrzecu Podlaskim.

Zajęcia są bezpłatne.

Planowane terminy realizacji programu:

luty, marzec, kwiecień 2018 r. – z jedną grupą 6 latków i jedną grupą 7-8 latków

październik, listopad, grudzień 2018 r. – zajęcia z kolejnymi grupami.

 

 

Realizacja: mgr Patrycja Kozaczuk


Uwaga

Informujemy, że dzieci chore nie będą przyjmowane przez pracowników Poradni.

Prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Poradni w celu ustalenia innego terminu wizyty.


 

Warsztaty masażu Shantala

              Cykl 3 spotkań godzinnych dla przyszłych rodziców (w tym adopcyjnych) oraz rodziców niemowląt.

Jest to autorski program warsztatów, który przygotuje Cię do świadomego rodzicielstwa, zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym . Uczestnicząc w zajęciach nie tylko nauczysz się masować swoje dziecko zgodnie z ideą tradycyjnego Masażu Shantala ale poznasz  zasady wspierania rozwoju niemowlęcia oraz nauczysz się jak to robić. Zapewni to bezpieczny i prawidłowy rozwój Twojego dziecka i pozwoli uniknąć  stresujących sytuacji zwykle towarzyszących na początku rodzicielskiej drogi. Swą wiedzę wzbogacisz o prawidłowe zasady pielęgnacji zgodne z nauką NDT-Bobath.

 

Warsztaty prowadzi:

mgra Aneta Kuszneruk -instruktor masażu Shantala, logopeda, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta integracji sensorycznej  

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się telefoniczne (83 343-31-23) lub osobiście do sekretariatu Poradni w Białej Podlaskiej (pokój nr 17).


OKO W OKO Z DYSLEKSJĄ  W PRZEDSZKOLU

 Uczniowie ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu, z tak zwaną DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ są zazwyczaj zauważani w szkole wówczas, gdy ich niepowodzenia w nauce szkolnej nasilają się i stają się coraz częstsze.

Trudności w czytaniu i pisaniu mogą pojawiać się już w WIEKU PRZEDSZKOLNYM, zapowiadając specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu także na dalszych etapach kształcenia.

Wczesna diagnoza i rozpoznanie  RYZYKA DYSLEKSJI dziecka przed rozpoczęciem nauki szkolnej pozwala na właściwą interwencję i pomoc psychologiczno- pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podl. prowadzi badania przesiewowe w kierunku wykrycia ryzyka dysleksji  u dzieci z kl.O. 

Badaniami mogą być objęci również uczniowie z klas I-III.

Badania przeprowadzane będą na terenie Szkół i Przedszkoli.

Badania prowadzą:

mgr Danuta Kowalska-psycholog

mgr Marian Górski- psycholog

Zgłoszenia prosimy kierować na adres Poradni