Aktualności

Wspaniałych, serdecznych i bezpiecznych wakacji, pełnych niesamowitych wrażeń życzą

Dyrekcja oraz Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

wraz z Filiami w Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Wisznicach.

Godziny otwarcia Poradni w okresie wakacyjnym.
Powiatowa Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej wraz z Filiami w okresie 03.07.2017- 25.08.2017 będzie czynna w godzinach:

PPPP w Białej Podlaskiej i Filia w Międzyrzecu Podlaskim w godzinach 8.00 -15.00

Filia w Terespolu w godzinach 8.00-12.00

Filia w Wisznicach w godzinach 8.00-12.00


ŚWIATOWY DZIEŃ MOCZENIA NOCNEGO

CZAS NA DZIAŁANIE – 30 maja 2017

Masz jeszcze czas pomóc swojemu dziecku, aby mogło spokojnie wyjechać na wakacje.

Więcej informacji tutaj

 


Informacja odnośnie wprowadzania Orzeczeń/Opinii wydanych

przez Zespół Orzekający

w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Białej Podlaskiej

do  „Nowego” SIO.

 

Po otrzymaniu orzeczenia/opinii wydanego przez Zespół Orzekający

 w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej  proszę zwrócić uwagę na nr sprawy (górny lewy róg) i odpowiednio, gdy w nr sprawy widnieje niżej wymieniony ciąg znaków, to prosimy wprowadzić przy orzeczeniu odpowiedni nr REGON:

 

 1. „PPPP-I-002b” –          061578786
 2. „PPPP-I-002b/fm” – 06157878600039
 3. „PPPP-I-002b/ft” –        06157878600046
 4. „PPPP-I-002b/fw” – 06157878600021

 

W razie jakichkolwiek problemów z orzeczeniami/opiniami prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni pod nr tel 83 343 31 23.


percepcja-sluchowa

W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami grupowymi dla dzieci z zaburzoną percepcją słuchową Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

wznawiają w roku szkolnym 2016/2017

cykl 10 zajęć grupowych dla dzieci 5-6 letnich z zaburzoną percepcją słuchową według autorskiego programu

„ Słucham, bawię się i rozwijam”

Zajęcia rozpoczynają się w kwietniu

Zajęcia poprowadzą:

Logopedzi:    mgr Iwona Kędzierska

                            mgr Aneta Kuszneruk

Zajęcia będą odbywały się  raz w tygodniu( czwartek) na terenie Poradni.

Zainteresowanych prosimy o kontakt do 14 kwietnia  2017r.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się telefoniczne (83 343-31-23) lub osobiście do sekretariatu Poradni (pokój nr 17).

Serdecznie zapraszamy.


OFERTA

 SZANOWNI DYREKTORZY

PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 na terenie przedszkoli, szkół i placówek będę realizowane następujące formy i tematy spotkań z uczniami, rodzicami i nauczycielami:

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW /WARSZTATY/.

1.„KULTURA OSOBISTA I POSZANOWANIE GODNOŚCI CZŁOWIEKA”

KLASY IV-VI

Osoby prowadzące: mgr Danuta Kowalska- psycholog

mgr Marian Górski – psycholog

2. „ JAK EFEKTYWNIE UCZYĆ SIĘ” – KLASY I –III GIMNAZJUM

Osoby prowadzące: mgr Danuta Kowalska- psycholog

mgr Marian Górski – psycholog

3. ZAJĘCIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI-uczniowie Szkoły Podstawowej/Gimnazjum

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień-psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz-pedagog

4. TRENING PEWNOŚCI SIEBIE-zajęcia z dziećmi doświadczającymi przemocy rówieśniczej, przy współudziale rodziców

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień-psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz-pedagog

5. ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień-psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz-pedagog

6. ZŁOŚĆ,AGRESJA,PRZEMOC-warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej

Osoba prowadząca:mgr Marzena Szudejko-pedagog

7. STRES I METODY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM- zajęcia z uczniami gimnazjum i szkół średnich

Osoby prowadzące: mgr Danuta Kowalska- psycholog

mgr Marian Górski – psycholog

8.DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA -na terenie poradni

Osoby prowadzące: mgr Iwona Kędzierska- logopeda

mgr Aneta Kuszneruk – logopeda

9. PRZESIEWOWE BADANIA MOWY(LOGOPEDYCZNE)-na terenie szkół, przedszkoli,poradni

Osoby prowadzące: mgr Iwona Kędzierska- logopeda

mgr Aneta Kuszneruk – logopeda
9. PRZESIEWOWE BADANIA SŁUCHU-multimedialnym programem „Słyszę…” na terenie szkół, przedszkoli,poradni

Osoby prowadzące: mgr Iwona Kędzierska- logopeda

mgr Aneta Kuszneruk – logopeda

10. PRZESIEWOWE BADANIA WZROKU-multimedialnym programem „Widzę…” na terenie szkół, poradni.

Osoby prowadzące: mgr Iwona Kędzierska- logopeda

mgr Aneta Kuszneruk – logopeda

11. INDYWIDUALNE KONSULTACJE-dla rodziców, nauczycieli po badaniach przesiewowych na terenie szkół i przedszkoli.

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI / PRELEKCJE , WARSZTATY/.

1.„JAK USPRAWNIAĆ ROZWÓJ MOWY U DZIECI”- NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE WADY WYMOWY I SŁUCHU I ICH WPŁYW NA OPANOWANIE JĘZYKA, PISOWNI– DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, SZKOLNYM.

Osoby prowadzące: mgr Iwona Kędzierska- logopeda

mgr Aneta Kuszneruk – logopeda

2.„JAK MÓWIĆ ABY DZIECI NAS SŁUCHAŁY, JAK SŁUCHAĆ

     ŻEBY DO NAS MÓWIŁY” – KLASY I – VI

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień- psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz-pedagog

3.„TRUDNOŚCI WIEKU DORASTANIA I SPOSOBY RADZENIA

      SOBIE Z NIM” – KLASY IV –VI I GIMNAZJUM

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień- psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz-pedagog

4.„KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNEJ MOTYWACJI DO NAUKI”-

       KLASY IV –VI I GIMNAZJUM w formie prelekcji lub warsztatów

z grupą chętnych rodziców/ 15 osób/.

Osoby prowadzące: mgr Danuta Kowalska- psycholog

mgr Marian Górski – psycholog

5.„SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

                – RYZYKO DYSLEKSJI – KLASY O-III

                – DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA,

                  DYSKALKULIA – KLASY IV-VI

Osoby prowadzące: mgr Danuta Kowalska- psycholog

mgr Marian Górski – psycholog

6. ROLA RODZINY W WYCHOWANIU DZIECKA-rodzice uczniów szkół podstawowych

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień-psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz-pedagog

7. STYMULACJA ROZWOJU DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM-rodzice uczniów kl.I,II

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień-psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz-pedagog

8. JAK MÓWIĆ ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY-BUDOWANIE RELACJI RODZIC-DZIECKO

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień-psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz-pedagog

9. UCZEŃ Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM/PRZEDSZKOLNYM

Osoby prowadzące: mgr Aneta Kuszneruk-terapeuta SI, logopeda, terapeuta NDT-Bobath

mgr Iwona Kędzierska-logopeda, terapeuta SI st.I

10. JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU-spotkanie z rodzicami

Osoba prowadząca:mgr Marzena Szudejko-pedagog

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH RP SZKOŁY

1.„DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO POTRZEB

UCZNIÓW”

– dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami

– dzieci z niższym niż przeciętnym rozwojem intelektualnym

– dzieci z dysleksją

Osoby prowadzące:mgr  Magdalena Jesień- psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz-pedagog

2.„PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM”

Osoby prowadzące: mgr Danuta Kowalska- psycholog

mgr Marian Górski – psycholog

3.„ZABURZENIA MOWY I FORMY ICH STYMULACJI”

Osoby prowadzące: mgr Iwona Kędzierska- logopeda

mgr Aneta Kuszneruk – logopeda, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta SI

4. UCZEŃ Z ADHD W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień-psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz-pedagog

5. UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień-psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz-pedagog

6. DZIECKO Z ZABURZENIAMI LĘKOWYMI

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień-psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz-pedagog

7. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I TERAPEUTYCZNYCH NAUCZYCIELI

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień-psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz-pedagog

8. UCZEŃ Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM/PRZEDSZKOLNYM

Osoby prowadzące: mgr Aneta Kuszneruk-terapeuta SI, logopeda, terapeuta NDT-Bobath

mgr Iwona Kędzierska-logopeda, terapeuta SI st.I


 

Szanowni Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek

            Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Filia w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 na terenie przedszkoli, szkół i placówek będą realizowane następujące formy i tematy spotkań z rodzicami i nauczycielami:

Propozycje tematyki spotkań z rodzicami i uczniami w roku szkolnym 2016/2017

 1. Warsztaty dla uczniów kl. IV – VI szkoły podstawowej doskonalące motywację i umiejętność skutecznego uczenia się. – realizacja: mgr Beata Szczygielska, mgr Dorota Dobrowolska
 2. Prelekcja dla rodziców uczniów klas szkoły podstawowej nt: ,,Dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / ryzyko dysleksji, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyslakulia/” – realizacja: mgr Beata Szczygielska, mgr Dorota Dobrowolska
 3. Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym nt: ,, Dobrze słyszę, mówię, rozumiem” realizacja: mgr Małgorzata Świderska-Poniatowska
 4. Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym” – prelekcja dla rodziców – realizacja: mgr Małgorzata Świderska-Poniatowska
 5. Warsztaty dla uczniów gimnazjum nt: ,, Kim chciałbym zostać – poznaję swój wewnętrzny potencjał” – realizacja: mgr Teresa Pawłowska
 6. Prelekcja dla rodziców uczniów gimnazjum nt: ,,Jak wspierać dziecko w podejmowaniu decyzji zawodowej /szkolnej/” – realizacja: mgr Teresa Pawłowska
 7. Prelekcje dla rodziców przedszkoli i szkół podstawowych w oparciu o prezentacje multimedialne nt: ,,Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły” – realizacja: mgr Grażyna Czop, mgr Bogumiła Siemińska

W/w propozycje skierowane są do przedszkoli i szkół z terenu: miasto Międzyrzec Podlaski, gmina Międzyrzec Podlaski, gmina Drelów.

Zainteresowane placówki prosimy o pisemne zgłoszenie zapotrzebowania wraz z wybraną spośród w/w tematyką spotkania z miesięcznym wyprzedzeniem. Dokładny termin spotkania /data, godzina/ zostanie ustalony telefonicznie, po konsultacji z Dyrektorem Poradni, tak by nie dezorganizować pracy w Poradni.


                              W ROKU SZKOLNYM 2016/17 DYREKTOR I PRACOWNICY POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ FILIA W TERESPOLU  ZAPRASZAJĄ DO KORZYSTANIA Z USŁUG NASZEJ PORADNI 

Zajęcia na terenie poradni:

 • Zajęcia warsztatowe – „Szkoła dla rodziców” (rodzice i wychowawcy)

Prowadzące: mgr Alina Potapczuk – pedagog

mgr  Anna Pietroczuk – psycholog

 • Zajęcia warsztatowe – Trening Pewności Siebie (dzieci i młodzież)

Prowadzące: mgr Anna Pietroczuk – psycholog

mgr  Alina Potapczuk – pedagog

 • Zajęcia grupowe „Usprawnianie funkcji grafomotorycznych” (dzieci szkoła podstawowa)

Prowadząca: mgr Alina Potapczuk – pedagog

 • Zajęcia grupowe „Rozwój myślenia kreatywnego” (dzieci szkoła podstawowa)

Prowadząca:mgr  Anna Pietroczuk – psycholog

 • Zajęcia grupowe rozwijające sferę społeczno-emocjonalną „Emocje budzą emocje” (kl. IV – VI)

Prowadząca: mgr Anna Pietroczuk – psycholog

 

Terminy rozpoczęcia zajęć będą uzależnione od ilości zgłoszeń

 

Zajęcia warsztatowe na terenie szkoły:

 • „Przemoc i cyberprzemoc” z uczniami kl. IV-VI SP
 • „Czy moje zachowanie jest zawsze prawidłowe-porozmawiajmy o agresji” I-III SP
 • „Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami-Maciek się zmienia” „0”
 • „Jak sobie radzić z przemocą, agresją i sytuacjami konfliktowymi?” I – III SP
 • „Komunikacja – sztuka porozumiewania się” IV – VI SP i kl. I – III gimnazjum
 • „Sprawna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych” IV – VI SP
 • „Właściwe kontakty społeczne i porozumiewanie się” I – III SP
 • „Techniki efektywnego uczenia się” IV – VI SP
 • „Uzależnienie – to dotyczy innych, nie mnie” I – III gimnazjum

Prowadząca: mgr Anna Pietroczuk  – psycholog

 

Zajęcia na terenie szkoły/ z rodzicami/:

Prelekcja dla rodziców nt. „Jak wychować dobrze dziecko?”

Prowadzące: mgr Anna Pietroczuk – psycholog

mgr Alina Potapczuk – pedagog

Prelekcja dla rodziców nt. „Jaka motywować dziecko do nauki?”

Prowadząca: mgr Anna Pietroczuk – psycholog

 

Oferta Logopedyczna

1. Diagnoza i indywidualna terapia logopedyczna na terenie poradni.
2. Grupowa terapia logopedyczna „Trening słuchu” dla dzieci klas pierwszych na terenie poradni.
3. Logopedyczne badania przesiewowe na terenie poradni, szkół
i przedszkoli.
4. Przesiewowe badania słuchu multimedialnym programem „Słyszę…” na terenie szkół i przedszkoli.
5. Indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli po badaniach przesiewowych na terenie szkół i przedszkoli.
6. Warsztaty usprawniające aparat oddechowy i artykulacyjny dzieci 5-6 letnich na terenie szkół i przedszkoli.
7. Warsztaty usprawniające percepcję słuchową dzieci klas pierwszych na terenie szkół.

Prowadząca:mgr Agnieszka Chmielewska-logopeda


W ROKU SZKOLNYM 2016/17  POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA FILIA W WISZNICACH  ZAPRASZAJA DO KORZYSTANIA Z USŁUG NASZEJ PORADNI 

Zajęcia na terenie poradni:

1. GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI 5-, 6 LETNICH UCZĘSZCZAJĄCYCH NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ – od grudnia 2016 r, , w przypadku utworzenia się grupy –  mgr Małgorzata Krzemionka, logopeda.

2. ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI 5-, 6 LETNICH USPRAWNIAJĄCE I KSZTAŁTUJĄCE MOTORYKĘ, KOORDYNACJĘ RUCHOWĄ I RUCHOWO-SŁUCHOWĄ –  mgr Małgorzata Krzemionka, logopeda
Marzena Szudejko, pedagog

 

Zainteresowane placówki prosimy o pisemne zgłoszenie zapotrzebowania wraz z wybraną z w/w propozycji tematyką.

Zgłoszenia prosimy kierować z miesięcznym wyprzedzeniem.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane zgłoszenia placówek nie zatrudniających specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów.

Termin spotkania / data, godzina/ zostanie uzgodniony indywidualnie.

 

                                                                   ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

 


JĄKANIE

Artykuł dotyczący jąkania


OKO W OKO Z DYSLEKSJĄ  W PRZEDSZKOLU

 Uczniowie ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu, z tak zwaną DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ są zazwyczaj zauważani w szkole wówczas, gdy ich niepowodzenia w nauce szkolnej nasilają się i stają się coraz częstsze.

Trudności w czytaniu i pisaniu mogą pojawiać się już w WIEKU PRZEDSZKOLNYM, zapowiadając specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu także na dalszych etapach kształcenia.

Wczesna diagnoza i rozpoznanie  RYZYKA DYSLEKSJI dziecka przed rozpoczęciem nauki szkolnej pozwala na właściwą interwencję i pomoc psychologiczno- pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podl. prowadzi badania przesiewowe w kierunku wykrycia ryzyka dysleksji  u dzieci z kl.O. 

Badaniami mogą być objęci również uczniowie z klas I-III.

Badania przeprowadzane będą na terenie Szkół i Przedszkoli.

Badania prowadzą:

mgr Danuta Kowalska-psycholog

mgr Marian Górski- psycholog

Zgłoszenia prosimy kierować na adres Poradni.

 

ZAINTERESOWANE PLACÓWKI ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY.