Aktualności

 

Od 27.06.2016r do 26.08.2016r

Powiatowa Poradnia

Psychologiczno- Pedagogiczna w Białej Podlaskiej pracuje w następujących godzinach:

  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c godz. 8.00- 15.00, tel. 83 3433123
  • Filia Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Czysta 11 godz. 8.00- 15.00 tel. 691419531
  • Filia Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 88 godz. 9.00- 13.00 tel. 83 3752344
  • Filia Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wisznicach, ul. Warszawska 44 godz. 8.00- 12.00 tel. 83 3782237

W okresie wakacji pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest świadczona w poradni w Białej Podlaskiej, kontakt: 83 3433123

 

Serdecznie zapraszamy.


 

SZANOWNI PAŃSTWO PEDAGODZY I PSYCHOLOGOWIE SZKOLNI

W związku ze zgłaszanym dużym zapotrzebowaniem dotyczącym interpretowania opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczne informujemy, że w dniu 14. 04. 2016 roku o godzinie 10.00 w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 12 C (Park Radziwiłłowski) odbędzie się spotkanie informacyjno- szkoleniowe, dotyczące opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne.

Spotkanie jest adresowane do pedagogów i psychologów szkolnych.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem telefonu 83 343 31 23,

w godzinach od 8.00 do 15.00 do dnia 23. 03. 2016 roku.

Uczestnictwo w spotkaniu jest nieodpłatne. Osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenia. Przewidywany czas spotkania od godz. 10. 00. do 14.00.

Serdecznie zapraszamy.


„Jak zmotywować dziecko do nauki ? ”- po raz kolejny pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Filii w Międzyrzecu Podlaskim

mgr Teresa Pawłowska – psycholog i mgr Beata Szczygielska- pedagog poprowadziły z rodzicami spotkanie na temat motywacji. Spotkanie odbyło się dnia 19 stycznia 2016r. tym razem w Zespole Szkół w Rogoźnicy. Poprzednia pogadanka miała miejsce w grudniu 2015r. w Szkole Podstawowej w Tłuśćcu.

4 lutego 2016r. planowana jest prelekcja dla rodziców na w/w temat w Szkole Podstawowej w Misiach oraz warsztaty dla uczniów. Tematyka cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż obserwuje się stale rosnący spadek motywacji do nauki wśród uczniów szkół. Co powoduje utratę chęci do nauki? Jak pomóc dziecku odnaleźć autentyczną radość z uczenia się i jakie techniki może zastosować nauczyciel, aby zainteresować ucznia swoim przedmiotem? Jakie błędy popełniają rodzice w procesie wychowania i jak mogą sami zmotywować swoje dziecko do nauki?

O tym można dowiedzieć się podczas organizowanych spotkań szkoleniowych.

 


 

W Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Międzyrzecu Podlaskim trwają grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci trzyletnich i ich rodziców. Bierze w nich udział 7 dzieci i 7 opiekunów.

Na zajęciach dzieci uczestniczą w wędrówce Języczka- Podróżniczka w świat mowy.

Głównym celem programu jest stymulacja rozwoju mowy dzieci poprzez harmonijne rozwijanie innych funkcji psychicznych: spostrzegawczości, pamięci, wyobraźni oraz uwagi.

Proponowane dzieciom ćwiczenia wzbogacają ich słownik czynny i bierny, usprawniają pracę aparatu artykulacyjnego, oddechowego, fonacyjnego oraz pobudzają do komunikacji werbalnej.

Zajęcia będą trwały do maja 2016r. Łącznie przewidzianych jest 30 spotkań.

Materiały informacyjne

 


 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12 C

tel/fax 833433123                                   

SZANOWNI DYREKTORZY

PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej informuje, że w roku szkolnym 2015/2016 na terenie przedszkoli, szkół i placówek będę realizowane następujące formy i tematy spotkań z uczniami, rodzicami i nauczycielami:

 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW /WARSZTATY/.

1.„PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ” – KLASY  I-VI

Osoby prowadzące: Magdalena Jesień- psycholog

Angelika Ciechanowicz – pedagog

 

2.„KSZTAŁTOWANIE RELACJI RÓWIEŚNICZYCH I SPOSOBY   

     ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW” – KLASY IV –VI

Osoby prowadzące: Magdalena Jesień- psycholog

Angelika Ciechanowicz – pedagog

 

3.„TOLERANCJA I POSZANOWANIE GODNOŚCI CZŁOWIEKA”

KLASY IV-VI

Osoby prowadzące: Danuta Kowalska- psycholog

Marian Górski – psycholog

 

4. „ JAK EFEKTYWNIE UCZYĆ SIĘ” – KLASY I –III GIMNAZJUM

Osoby prowadzące: Danuta Kowalska- psycholog

Marian Górski – psycholog

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI / PRELEKCJE , WARSZTATY/.

1.„JAK USPRAWNIAC ROZWÓJ MOWY U DZIECI- NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE WADY” – DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Osoby prowadzące: Iwona Kędzierska- logopeda

Aneta Kuszneruk – logopeda

 

2.„JAK MÓWIĆ ABY DZIECI NAS SŁUCHAŁY, JAK SŁUCHAĆ

     ŻEBY DO NAS MÓWIŁY” – KLASY I – VI

Osoby prowadzące: Magdalena Jesień- psycholog

Angelika Ciechanowicz – pedagog

 

3.„TRUDNOŚCI WIEKU DORASTANIA I SPOSOBY RADZENIA

      SOBIE Z NIM” – KLASY IV –VI I GIMNAZJUM

Osoby prowadzące: Magdalena Jesień- psycholog

Angelika Ciechanowicz – pedagog

 

4.„KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNEJ MOTYWACJI DO NAUKI”-

       KLASY IV –VI I GIMNAZJUM w formie prelekcji lub warsztatów

z grupą chętnych rodziców/ 15 osób/.

Osoby prowadzące: Danuta Kowalska- psycholog

Marian Górski – psycholog

 

5.„SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

                – RYZYKO DYSLEKSJI – KLASY O-III

                – DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA,

                  DYSKALKULIA – KLASY IV-VI

Osoby prowadzące: Danuta Kowalska- psycholog

Marian Górski – psycholog

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH RP SZKOŁY

1.„DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO POTRZEB

UCZNIÓW”

– dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami

– dzieci z niższym niż przeciętnym rozwojem intelektualnym

– dzieci z dysleksją

Osoby prowadzące: Magdalena Jesień- psycholog

Angelika Ciechanowicz – pedagog

 

2.„DZIECKO ZDOLNE”

Osoby prowadzące: Danuta Kowalska- psycholog

Marian Górski – psycholog

      • „ZABURZENIA MOWY I FORMY ICH STYMULACJI”

Osoby prowadzące: Iwona Kędzierska- logopeda

Aneta Kuszneruk – logopeda

 

Zainteresowane placówki prosimy o pisemne zgłoszenie zapotrzebowania wraz z wybraną z w/w propozycji tematyką.

Zgłoszenia prosimy kierować z miesięcznym wyprzedzeniem.

Termin spotkania / data, godzina/ zostanie uzgodniony indywidualnie.

 

                                                                              ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.


 

W ramach współpracy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej  ze Stowarzyszeniem Dbamy o Mamy,  pracownik Poradni mgr Aneta Kuszneruk-logopeda,

terapeuta NDT-Bobath, instruktor Masażu Shantala, terapeuta integracji sensorycznej

przeprowadziła warsztaty dla mam w ciąży z  zakresu techniki Masażu Shantala.

Dziękujemy wsystkim mamom za zaangażowanie i tak liczne przybycie.

Shantalla1 Shantalla2 Shantalla4


JĄKANIE

Artykuł dotyczący jąkania


SZANOWNI RODZICE!

INFORMUJEMY, ŻE W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2015/ 2016 WZNAWIAMY ZAJĘCIA W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO „SZKOŁA DLA RODZICÓW” SŁUŻĄCEGO M.IN. BUDOWANIU DOBRYCH RELACJI Z DZIEĆMI, SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI Z DZIEĆMI, SAMODZIELNOŚCI DZIECI.

                                                                                                SZKOŁA DLA RODZICÓW

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 07.10.2015 ROKU

W POWIATOWEJ PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 12 C W BIAŁEJ PODLASKIEJ O GODZINIE 15.00.

BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ CYKLICZNIE, RAZ W TYGODNIU, W KAŻDĄ ŚRODĘ.

PLANOWANY JEST CYKL 10 SPOTKAŃ W RAMACH PROGRAMU „SZKOŁA DLA RODZICÓW” .

ZAJĘCIA CISZĄ SIĘ POPULARNOŚCIĄ I UZNANIEM WŚRÓD RODZICÓW.

ZAPRASZAMY!

Prowadzący:

mgr Agnieszka Krasuska- psycholog

mgr Magdalena Jesień- psycholog.


Warsztaty logopedyczne dla dzieci

Dnia 11 września 2015 roku w Szkole Podstawowej w Dobrynce zostały przeprowadzone warsztaty logopedyczne usprawniające aparat oddechowy i artykulacyjny
w kl. „O” oraz warsztaty usprawniające percepcję słuchową w kl. I.
Podczas warsztatów dzieci wykonywały ćwiczenia wspomagające prawidłową wymowę. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.

Warsztaty przeprowadziła: logopeda Agnieszka Chmielewska (Filia w Terespolu)


W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami grupowymi dla dzieci z zaburzoną percepcją słuchową Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

wznawiają w roku szkolnym 2015/2016

cykl 10 zajęć grupowych dla dzieci 5-6 letnich z zaburzoną percepcją słuchową według autorskiego programu

„ Słucham, bawię się i rozwijam”

Zajęcia poprowadzą:

Logopeda    mgr Iwona Kędzierska

Pedagog      mgr Angelika Ciechanowicz

Zajęcia będą odbywały się  raz w tygodniu na terenie Poradni (wtorki godz. 16.00).grupa pierwsza rozpoczyna zajęcia w październiku 2015. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt WE WRZEŚNIU roku szkolnego 2015/2016.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się telefoniczne (83 343-31-23) lub osobiście do sekretariatu Poradni (pokój nr 17).

Serdecznie zapraszamy.

 


OKO W OKO Z DYSLEKSJĄ  W PRZEDSZKOLU

 Uczniowie ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu, z tak zwaną DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ są zazwyczaj zauważani w szkole wówczas, gdy ich niepowodzenia w nauce szkolnej nasilają się i stają się coraz częstsze.

Trudności w czytaniu i pisaniu mogą pojawiać się już w WIEKU PRZEDSZKOLNYM, zapowiadając specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu także na dalszych etapach kształcenia.

Wczesna diagnoza i rozpoznanie  RYZYKA DYSLEKSJI dziecka przed rozpoczęciem nauki szkolnej pozwala na właściwą interwencję i pomoc psychologiczno- pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podl. prowadzi badania przesiewowe w kierunku wykrycia ryzyka dysleksji oraz badania lateralizacji u dzieci z kl.O. 

Badaniami mogą być objęci również uczniowie z klas I-III.

Badania przeprowadzane będą na terenie Szkół i Przedszkoli.

Badania prowadzą:

mgr Danuta Kowalska-psycholog

mgr Marian Górski- psycholog

Zgłoszenia prosimy kierować na adres Poradni.

 

ZAINTERESOWANE PLACÓWKI ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY.