Aktualności

Informacja

W dniu 2 grudnia 2019r. pracownicy naszej poradni wzięli udział w konferencji z okazji

Dnia osób (nie) pełnosprawnych zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

pod patronatem Starosty Bialskiego oraz Burmistrza Miasta Międzyrzeca Podlaskiego.

Na konferencji poruszane były ciekawe tematy dotyczące:

 • Zjawiska wypalenia się sił u rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 • Potrzeb i problemów rozwojowych młodzieży niepełnosprawnej w okresie dorastania.
 • Potrzeb rodziny z dzieckiem chorym.

Pani Dyrektor SOSW Jolancie Modrzewskiej serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Informacja

W dniu 07.12.2019r. (sobota)

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białej Podlaskiej wraz z Filiami

pracuje w godzinach od 8.00 do 14.00

„Trudny uczeń w szkole      – zrozumieć i pomóc” cz. I

       GRUPA WSPARCIA

                  dla pedagogów i psychologów szkolnych

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Białej Podlaskiej

organizuje kolejne spotkanie w ramach Grupy Wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych, które odbędzie się 14.11.2019 r. na terenie Poradni o godzinie 8:30.

Tematem przewodnim spotkania będzie praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kwestia budowania i udoskonalania własnego warsztatu pracy w tym zakresie.

 

Serdecznie zapraszamy

                                         Organizatorzy:

Dyrektor PPPP – mgr Małgorzata Świderska-Poniatowska

Psycholog – mgr Magdalena Jesień

Psycholog – mgr Anna Maciejczuk

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 10.11.2019r. mailowo lub telefonicznie


INFORMACJA

24 października 2019r. p.o.dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Małgorzata Świderska- Poniatowska oraz kierownik Filii w Międzyrzecu Podlaskim Bogumiła Siemińska
wzięły udział w konferencji

nt.  PROFILAKTYKA OPARTA NA DOWODACH I PRAKTYKACH.

Współorganizatorami konferencji była PP-P w Łukowie.

Tematy poruszane na konferencji dotyczyły min.

1. „WYNIKÓW DIAGNOZY PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W ŁUKOWIE ORAZ REKOMENDACJE DOTYCZĄCE OGRANICZENIA ZJAWISKA.
2.„SKUTECZNEJ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W SZKOLE.
3.„MIŁOŚĆ I GRANICE. JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY DZIECI DO NAS MÓWIŁY. JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY.”
4.„TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI Z POZIOMU PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ, SELEKTYWNEJ I WSKAZUJĄCEJ.”
6.„DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY – ROZPOWSZECHNIENIE, OBJAWY, LECZENIE I TERAPIA.”

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Poradni w Łukowie za zaproszenie.

Spotkanie zespołu samokształceniowego dla logopedów

22 października w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie zespołu samokształceniowego dla logopedów z powiatu bialskiego.

Afazja-diagnoza i terapia

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i zachęcamy do dalszej współpracy.

 


Finał powiatowy VII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

10 października w dniu Światowego Dnia Ochrony Zdrowia Psychicznego w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim odbył się finał VII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Olimpiada adresowana była do uczniów szkół ponadpodstawowych  z powiatu bialskiego, parczewskiego, łukowskiego, lubartowskiego oraz  powiatu w Rykach i Włodawie.

Psycholog Anna Maciejczuk z Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, jak co roku wzięła udział w cyklicznie organizowanej olimpiadzie.


Zajęcia grupowe

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku 6/7 lat do udziału w zajęciach grupowych 

 ” Metoda Dobrego Startu”

realizowanych na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Prowadzące:mgr Angelika Ciechanowicz-pedagog

mgr Wioleta Kusznieruk-pedagog

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO KOŃCA WRZEŚNIA 2019 W SEKRETARIACIE PORADNI(pokój nr 17) LUB DROGĄ TELEFONICZNĄ 

(83 343-31-23).

ilość miejsc ograniczona


Zajęcia grupowe

„Od sylaby do wierszyka”

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku 4/5 lat, u których obserwujemy opóźniony rozwój mowy, do udziału w zajęciach grupowych 

Zajęcia oparte są o Metodę Dobrego Startu oraz Weronikę Sherborne

Prowadzące: mgr Iwona Kędzierska-logopeda

mgr Aneta Kuszneruk-logopeda, terapeuta SI

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO KOŃCA WRZEŚNIA 2019 W SEKRETARIACIE PORADNI(pokój nr 17) LUB DROGĄ TELEFONICZNĄ 

(83 343-31-23).

ilość miejsc ograniczona


ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI W WIEKU 6/7 LAT

DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH PT.:

„SŁUCHAM, BAWIĘ SIĘ ROZWIJAM”-usprawnianie percepcji słuchowej,

REALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W BIAŁEJ PODLASKIEJ. 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO KOŃCA WRZEŚNIA 2019 W SEKRETARIACIE PORADNI(pokój nr 17) LUB DROGĄ TELEFONICZNĄ 

(83 343-31-23).

ilość miejsc ograniczona

Prowadzący zajęcia:

mgr Iwona Kędzierska-logopeda

mgr Aneta Kuszneruk-logopeda, terapeuta SI


 

Warsztaty masażu Shantala

              Cykl 3 spotkań godzinnych dla przyszłych rodziców (w tym adopcyjnych) oraz rodziców niemowląt.

Jest to autorski program warsztatów, który przygotuje Cię do świadomego rodzicielstwa, zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym . Uczestnicząc w zajęciach nie tylko nauczysz się masować swoje dziecko zgodnie z ideą tradycyjnego Masażu Shantala ale poznasz  zasady wspierania rozwoju niemowlęcia oraz nauczysz się jak to robić. Zapewni to bezpieczny i prawidłowy rozwój Twojego dziecka i pozwoli uniknąć  stresujących sytuacji zwykle towarzyszących na początku rodzicielskiej drogi. Swą wiedzę wzbogacisz o prawidłowe zasady pielęgnacji zgodne z nauką NDT-Bobath.

Warsztaty prowadzi:

mgra Aneta Kuszneruk -instruktor masażu Shantala, logopeda, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta integracji sensorycznej  

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się telefoniczne (83 343-31-23) lub osobiście do sekretariatu Poradni w Białej Podlaskiej (pokój nr 17).


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej wraz z Filiami we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Międzyrzecu Podlaskim przyłączyła się  do ogólnopolskiej akcji 

„Narodowe Czytanie”

Pracownik Poradni Pani Teresa Pawłowska wzięła udział w akcji,

która w tym roku odbyła się w Parku Potockich.

W klimacie Saloniku Literackiego z przełomu wieków XIX/XX czytano nowele .


Uwaga

W związku z pracami remontowymi prowadzonymi na terenie Zespołu pałacowo-parkowego Radziwiłłów, prosimy o pozostawienie samochodu na parkingach dostępnych przy ul. Warszawskiej . Informujemy jednocześnie, iż wejście na teren parku będzie od strony ul. Zamkowej (stacja Orlen) lub od przychodni(ul. Warszawska).


INFORMACJA

W dniu 26 sierpnia 2019 roku w wyniku przeprowadzonego konkurs na wolne stanowisko pracy:

Referent administracyjny

w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

Wybrana została Pani Paulina Maria Michaluk- Olszewska


INFORMACJA

REGONY PORADNI:

Biała Podlaska 061578786

Międzyrzec Podlaski 06157878600039

Terespol 06157878600046

Wisznice 06157878600021


Drogi Rodzicu

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w ramach

Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM”

W ramach programu będą realizowane dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju  w Powiecie Bialskim.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej na mocy podpisanego porozumienia Powiatu Bialskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Powiatem Bialskim została wyznaczona do realizacji zadań Rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Celem działania programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Rodzicu

 • jeżeli Twoje dziecko uczęszcza na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, skorzystaj z możliwości dodatkowych bezpłatnych zajęć ze specjalistami
 • jeżeli Twoje dziecko realizuje już zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce, może równolegle korzystać z terapii i wsparcia w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
 • Oferujemy w zależności od potrzeb dziecka

  do 5 godzin tygodniowo

  ze specjalistami (psycholog, logopeda, terapeuta SI) oraz usługi fizjoterapeuty

 • projekt realizowany jest od 01.01.2018 do 31.12.2021 roku

Uwaga

Informujemy, że dzieci chore nie będą przyjmowane przez pracowników Poradni.

Prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Poradni w celu ustalenia innego terminu wizyty.