Aktualności

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WRAZ Z FILIAMI W MIĘDZYRZECU PODLASKIM, TERESPOLU, WISZNICACH

W OKRESIE WAKACJI

OD 2 LIPCA DO 17 SIERPNIA 2018r.

PRACUJE W GODZINACH:

Biała Podlaska 8.00- 15.00

Międzyrzec Podlaski 8.00- 15.00

Wisznice 8.00- 12.00

Terespol 9.00- 13.00

Słonecznych, pogodnych, bezpiecznych i roześmianych wakacji życzy Dyrektor i Pracownicy Poradni.

 


 

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ ORAZ ZAKŁAD FIZJOTERAPII ZAMIEJSCOWEGO WYDZIAŁU AWF W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ZAPRASZAJĄ NA BEZPŁATNE  KONSULTACJE  DLA  DZIECI

W WIEKU OD 0-7 roku życia,

które odbędą się 16 CZERWCA 2018r. w godzinach 9:00-13:00

w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej,

  1. ul.Warszawska 12C

        Konsultacje w zakresie oceny rozwoju        psychoruchowego dzieci w wieku  0 – 7 lat, oceny wad postawy oraz profilaktyki postawy ciała, instruktażu właściwej stymulacji oraz opieki i pielęgnacji niemowlęcia

przeprowadzać będą:

 

dr Dorota Drabarek, fizjoterapeuta, terapeuta metody NDT -Bobath, terapeuta SI, Kinesiology Taping; AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej.

mgr Aneta Kuszneruk – logopeda, terapeuta SI drugiego stopnia, terapeuta NDT -Bobath, instruktor Masażu Shantala; Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białej Podlaskiej.

mgr Beata Tyszkiewicz- Gromisz, fizjoterapeuta, terapeuta SI, terapeuta PNF w Pediatrii;  AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej.

mgr Angelika Ciechanowicz-oligofrenopedagog, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradca zawodowy; Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej.

mgr Iwona Kędzierska – logopeda, terapeuta SI pierwszego stopnia, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej.

mgr Anna Maciejczuk-psycholog, oligofrenopedagog- specj. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej.

Zapisy będą prowadzone drogą telefoniczną (83 343-31-23) lub w sekretariacie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12C( na teranie Parku Radziwiłła).

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Partnerzy: AWF w Warszawie,  Filia w Białej  Podlaskiej

 

                     

 


Drogi Rodzicu

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w ramach

Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM”

W ramach programu będą realizowane dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju  w Powiecie Bialskim.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej na mocy podpisanego porozumienia Powiatu Bialskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Powiatem Bialskim została wyznaczona do realizacji zadań Rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Celem działania programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Rodzicu

  • jeżeli Twoje dziecko uczęszcza na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, skorzystaj z możliwości dodatkowych bezpłatnych zajęć ze specjalistami
  • jeżeli Twoje dziecko realizuje już zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce, może równolegle korzystać z terapii i wsparcia w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
  • Oferujemy w zależności od potrzeb dziecka

    do 5 godzin tygodniowo

    ze specjalistami (psycholog, logopeda, terapeuta SI) oraz usługi fizjoterapeuty

  • projekt realizowany jest od 01.01.2018 do 31.12.2021 roku

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Filia w Międzyrzecu Podlaskim

zaprasza

przedszkola i szkoły

do udziału w realizacji

Programu profilaktyczno-wychowawczego

Bezpieczne dziecko w sieci

dedykowanego dla dzieci 6-8 letnich.

Program będzie realizowany na terenie placówek i obejmuje cykl 8-10 zajęć grupowych.

O udziale w realizacji programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie pisemnej na adres Fili Poradni w Międzyrzecu Podlaskim.

Zajęcia są bezpłatne.

Planowane terminy realizacji programu:

luty, marzec, kwiecień 2018 r. – z jedną grupą 6 latków i jedną grupą 7-8 latków

październik, listopad, grudzień 2018 r. – zajęcia z kolejnymi grupami.

 

 

Realizacja: mgr Patrycja Kozaczuk


Uwaga

Informujemy, że dzieci chore nie będą przyjmowane przez pracowników Poradni.

Prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Poradni w celu ustalenia innego terminu wizyty.


 

Warsztaty masażu Shantala

              Cykl 3 spotkań godzinnych dla przyszłych rodziców (w tym adopcyjnych) oraz rodziców niemowląt.

Jest to autorski program warsztatów, który przygotuje Cię do świadomego rodzicielstwa, zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym . Uczestnicząc w zajęciach nie tylko nauczysz się masować swoje dziecko zgodnie z ideą tradycyjnego Masażu Shantala ale poznasz  zasady wspierania rozwoju niemowlęcia oraz nauczysz się jak to robić. Zapewni to bezpieczny i prawidłowy rozwój Twojego dziecka i pozwoli uniknąć  stresujących sytuacji zwykle towarzyszących na początku rodzicielskiej drogi. Swą wiedzę wzbogacisz o prawidłowe zasady pielęgnacji zgodne z nauką NDT-Bobath.

 

Warsztaty prowadzi:

mgra Aneta Kuszneruk -instruktor masażu Shantala, logopeda, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta integracji sensorycznej  

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się telefoniczne (83 343-31-23) lub osobiście do sekretariatu Poradni w Białej Podlaskiej (pokój nr 17).


OKO W OKO Z DYSLEKSJĄ  W PRZEDSZKOLU

 Uczniowie ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu, z tak zwaną DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ są zazwyczaj zauważani w szkole wówczas, gdy ich niepowodzenia w nauce szkolnej nasilają się i stają się coraz częstsze.

Trudności w czytaniu i pisaniu mogą pojawiać się już w WIEKU PRZEDSZKOLNYM, zapowiadając specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu także na dalszych etapach kształcenia.

Wczesna diagnoza i rozpoznanie  RYZYKA DYSLEKSJI dziecka przed rozpoczęciem nauki szkolnej pozwala na właściwą interwencję i pomoc psychologiczno- pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podl. prowadzi badania przesiewowe w kierunku wykrycia ryzyka dysleksji  u dzieci z kl.O. 

Badaniami mogą być objęci również uczniowie z klas I-III.

Badania przeprowadzane będą na terenie Szkół i Przedszkoli.

Badania prowadzą:

mgr Danuta Kowalska-psycholog

mgr Marian Górski- psycholog

Zgłoszenia prosimy kierować na adres Poradni.